Christen?

Volgens de Bijbel bestaan er onechte christenen, die het misschien zelf ook niet weten dat ze niet echt zijn.

“Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd, en in Uw naam demonen uitgedreven, en in Uw naam veel krachten gedaan?
Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt.” Mattheüs 7 vers 22

Misschien is het daarom nuttig om in deze duistere tijd te definiëren wat een christen eigenlijk is op grond van de Bijbel. Ook omdat de zondige wereld met zijn vele valse kerken hun uiterste best doen om de waarheid over God en de Bijbel te verdraaien of te ontkennen.

Is een christen bijvoorbeeld iemand die elke week naar een goede kerk gaat? Omdat iedereen die kerk kan binnenstappen, waaronder veel valse leraars, is het niet waarschijnlijk dat dat een christen van je maakt.

Ook ben je geen christen omdat je gedoopt bent als kind, omdat die volledig on-Bijbels is, maar ook de volwassen doop geeft je geen redding als het niet echt is. Als het goed is komt de doop na je oprechte bekering. De doop is bedoeld als uiterlijk teken voor jezelf en jouw omgeving om te laten zien dat er iets fundamenteels is veranderd in jouw innerlijk. Maar kan ook opgedrongen worden door bijvoorbeeld groepsdruk.

Is een christen dan iemand die uitverkoren is door God en dat je daar dus zelf niets mee te maken hebt, zoals de calvinisten geloven? Ik kan dat niet geloven, omdat je dan van de hele Bijbelse geschiedenis een toneelstukje maakt, waarin de rol van iedereen al vaststaat vanaf het begin. Volgens mij een on-Bijbelse positie, want door de hele Bijbel heen zien wij dat God de mens zoekt en oproept tot bekering.

“Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de Here. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.” Jesaja 1 vers 18 (in het Engels nog mooier: “Come let us reason”)

Goede daden doen maakt je ook al geen christen, omdat er genoeg ongelovige mensen zijn die ook goede daden doen. Maar belangrijker, goede daden zijn geen voorwaarde om christen te worden maar het resultaat, als het goed is, van het christen zijn. Want een christen die geen goede daden verricht is misschien zo ongeveer hetzelfde als een fiets zonder wielen.

“Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? “ Jakobus 2 vers 14

Is het dan genoeg om te geloven dat Jezus bestaat en zelfs voor jou gestorven is? Ten eerste de satan en co geloven ook dat Jezus bestaat en voor ons gestorven is. En ten tweede denk ik dat het woord “geloven” een hele zwakke betekenis heeft in de Nederlandse taal. Zo van, “ik geloof het wel.”

Tot zondebesef komen en je zonden belijden voor God is wel wezenlijk, maar op zichzelf niet genoeg om christen te worden, want hoelang duurt je berouw voordat je weer in je oude zonden vervalt? Als we Lukas 14 vers 25 t/m 35 lezen zien we dat Jezus ons oproept om de kosten te berekenen van het christen zijn voordat we er aan beginnen. Het is dus zeker niet zo maar wat!

Het antwoord krijgen wij, zoals gewoonlijk, van de Here Jezus Zelf als Hij tegen Nicodemus zegt:

“Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.”  Johannes 3 vers 3

En misschien is het dan ook logisch dat als je nieuw leven krijgt in je binnenste, je oude leven dan moet sterven om plaats te maken voor het nieuwe?

“Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft lief gehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.” Galaten 2 vers 20

Maar hoe werkt dat dan? Ik denk dat bekering en opnieuw geboren worden een heilig moment is in jouw leven waarop je letterlijk je leven omkeert en stopt met je eigen wil te doen.
In het diepst van je hart voor God kiezen en je overgeven aan Hem. Ook erkennen dat je het zelf niet kunt en dat je zonder de genade van onze liefdevolle God niet kunt bestaan!
Het uitspreken naar God toe: niet mijn wil maar Uw wil geschiede vanaf nu in mijn leven. En dan een leven leiden met absoluut vertrouwen op de Here Jezus Christus en dat is doen wat Hij zegt!
Want als je jouw eigen wil blijft doen, vertrouw je niet werkelijk op de Here Jezus. Wij willen graag zelf de regie houden en dat is vaak onze ondergang.

Gelukkig hoeven wij dat allemaal niet in eigen kracht te doen. God geeft ons op het moment van onze oprechte bekering de Heilige Geest om ons door dit leven te leiden.
En de Here Jezus belooft ons te helpen zodat het nooit te zwaar wordt.

“Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht” Mattheüs 11 vers 30

Stel je jezelf de vraag wel eens of je bereid bent te sterven voor onze Here Jezus? Ik hoop dat ons antwoord “Ja” is, want dat moet volgens mij onze instelling wel zijn. En niemand zegt dat het christenleven gemakkelijk is, maar het is ook heel bevrijdend om een boek te hebben, de Bijbel, waarin alles staat wat wij nodig hebben in dit leven:

“Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid.”  
2 Timotheüs 3 vers 16

En in dat boek staat ook nog eens dat het machtigste Wezen in het universum naar ons omziet en zelfs zoveel van ons houdt dat Hij Zijn leven voor ons opofferde! Is dat niet geweldig?
Op het moment dat je een christen wordt, word je letterlijk een kind van God met alle beloften die daarbij horen. Je mag dan voor eeuwig bij Hem zijn.

Totdat Hij terugkomt, Maranatha!