Welkom

(Laatste update 12-06-2024)

Wie ben ik en waarom deze site

Mijn naam is Jan Visser jr. (Jan van Jan van Jan) geboren op Urk in 1967.
Ik heb mijn hele leven geloofd in God, maar kwam pas op mijn 28e tot echt geloof, voor die tijd was ik een zogenaamde naamchristen. Ik geloofde wel de hele Bijbel, maar gaf mij zelf niet volledig over aan God. Opgegroeid in de gereformeerde kerk leerde ik veel over de noodzaak je te bekeren maar weinig of niets over de liefde van God voor ons.

Na het lezen van een boekje van Hal Lindsey kwam ik er achter dat de hele Bijbel vol staat met uitgekomen voorspellingen en dat het mede daarom dus een bewijsbaar en betrouwbaar boek is. Toen ik daarna de Bijbel wel serieus ging lezen bleek het een alles behalve saai boek te zijn!
Uiteindelijk kwam ik tot het besef dat het ook voor mij was en dat ik niets te verliezen had. Het moment van overgave gaf een geweldige innerlijke rust en ik werd lid van een Bijbelgetrouwe gemeente, maar het leven ging verder.

Ik herinner mij dat ik in het begin warme gevoelens kreeg voor mijn naasten en ik dacht dat alle mensen die zich christen noemden ook broeders en zusters waren. Misschien een beetje naïef. Later kwam ik er achter dat er veel valse kerken en voorgangers zijn. Het lijkt dat er veel mensen in de kerk zitten uit gewoonte of voor de gezelligheid en niemand die zich daar iets van aantrekt. Verder dacht ik dat iedereen in de kerk wel een basisbegrip had van de Bijbel en dat ik niets hoefde te zeggen.
Dat is dus niet zo.

De Bijbel roept ons op om waakzaam te zijn dus laten wij dat dan ook doen. Ik ben iemand van middelbaar denkniveau met beide benen op de grond dus verwacht van mij geen hoogdravende praatjes en ook geen zweverige taal. Ik lees de Bijbel zoals het er staat.
Voorbeeld: God zegt in de Bijbel dat Hij de aarde en de hemel heeft geschapen in zes dagen en de zevende dag rustte Hij. Omdat het God Zelf was die de dagen schiep, lijkt het mij logisch dat Hij dan ook weet hoelang een dag duurt. Einde discussie.

Ik ben zeker niet de beste christen en neem mij niet als voorbeeld maar mijn geloof in de Bijbel als Woord van God is rotsvast. Ik voel mij af en toe een wachter die mensen moet waarschuwen voor de tijd waarin wij leven. Tenminste hen die het willen horen. Mijn advies is om alles te toetsen aan de Bijbel en het zelf te onderzoeken!
Volgens mij leven wij in de eindtijd beschreven in Openbaring, het laatste boek van de Bijbel. En ik geloof in de opname van de gemeente voor de grote verdrukking. En die opname is volgens mij een gebeurtenis die niet zo heel erg lang meer op zich laat wachten waarbij alle wedergeboren christenen plotseling worden weggenomen van de aarde om bij de Here Jezus te zijn.
Neem dit dus zeer serieus want de Here Jezus kan elk moment terug komen!

En dit is mijn bescheiden bijdrage.

P.S. de reden dat ik mijn naam boven aan de site zet is niet omdat ik mijzelf zo geweldig vind maar omdat ik mij niet schaam voor het evangelie en omdat je er dan niemand anders de schuld van kunt geven. En dat er “junior” achter mijn naam staat geeft al aan dat er een senior is met dezelfde naam waar ik zeer trots op ben!

Romeinen 8

31 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
32 Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?