Geloofsbelijdenis

-Ik geloof in de drie-enige God bestaande uit de Vader, de Here Jezus Christus en de Heilige Geest.
-Ik geloof dat de aarde en het universum ongeveer zesduizend jaar oud zijn  en geschapen zijn door een woord van God.
-Ik geloof dat God alles kan doen wat Hij wil maar Hij zal nooit tegen Zichzelf of Zijn Woord ingaan.
-Ik geloof dat de Bijbel in de oorspronkelijke geschriften het geïnspireerde en onfeilbare woord van God is.
-Ik zweer niet bij één Bijbel vertaling omdat in alle vertalingen fouten zitten maar ik verkies toch de HSV omdat het de meest accurate, en toch nog leesbare, vertaling is.
-Ik lees de Bijbel zoals het er staat. Ik denk dat God in staat is de Bijbel samen te stellen zodat de doorsnee mens die kan begrijpen.
-Ik geloof dat de Bijbel genoegzaam is en dat wij dus geen andere bron nodig hebben dan de Bijbel om God te leren kennen of om te weten wat God van ons wil.
-Ik geloof dat de tijd van de profeten voorbij is vanwege o.a. Openbaring 22 vers 18
“Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn.”
-Ik geloof dat de mens zondig geboren is en zichzelf niet kan redden door eigen verdienste.
-Ik geloof dat de redding van de mens een geschenk is van God dat alleen te verkrijgen is door geloof in de Here Jezus Christus.
-Ik geloof dat er geen andere weg tot God is dan alleen door de Here Jezus Christus.
-Ik geloof dat de kruisdood van de Here Jezus een liefdesdaad is voor de mensheid zodat een ieder daardoor de mogelijkheid heeft vergeving van zonden te verkrijgen en daardoor vrij tot God de Vader mag komen.
-Ik geloof in de vrije wil van de mens om voor God te kiezen of om Hem af te wijzen en is daarom zelf verantwoordelijk voor waar hij of zij terecht komt.
-Ik geloof in een letterlijke eeuwige hemel of eeuwige hel als eindbestemming van de mens waarbij ik geloof dat de hemel een plek is voor mensen die bij de Here God willen zijn.
-Ik geloof dat God een liefdevolle God is Die het beste met de mensheid voor heeft.
-Ik geloof dat de nabije toekomst bestaat uit eerst de opname, dan de grote verdrukking die zeven jaar duurt en dan het duizend jarige vrederijk (dat let op, duizend jaar duurt!) waar de Here Jezus letterlijk zal regeren vanuit Jeruzalem.
-Ik geloof dat de toekomst onvoorstelbaar geweldig wordt!