Geloofsbelijdenis

 -Ik geloof in de drie-enige God bestaande uit de Vader, de Heilige Geest en de Here Jezus Christus.
-Ik geloof dat de aarde en het universum ongeveer zesduizend jaar oud zijn  en geschapen zijn door een woord van God.
-Ik geloof dat de Bijbel in de oorspronkelijke geschriften het geïnspireerde en onfeilbare woord van God is.
-Ik zweer niet bij één Bijbel vertaling omdat in alle vertalingen fouten zitten maar de besten zijn naar mijn mening de HSV en de NBG51.
-Ik lees de Bijbel zoals het er staat. Ik denk dat God in staat is de Bijbel samen te stellen zodat de doorsnee mens die kan begrijpen.
-Ik geloof dat wij geen andere bron nodig hebben dan de Bijbel om God te leren kennen of om te weten wat God van ons wil.
-Ik geloof dat de tijd van wonderen, profeten en apostelen voorbij is vanwege o.a. Openbaring 22 vers 18 “Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn.”
Dit gezegd hebbende kan God natuurlijk doen wat Hij wil!
-Ik geloof dat de mens zondig geboren is en zichzelf niet kan redden zonder hulp van God.
-Ik geloof in de vrije wil van de mens om voor God te kiezen en is daarom zelf verantwoordelijk voor waar hij of zij terecht komt.
-Ik geloof dat God een liefdevolle God is Die het beste met ons voor heeft.
-Ik geloof in eerst de opname, dan de grote verdrukking die zeven jaar duurt en dan het duizend jarige vrederijk (dat let op, duizend jaar duurt!) waar de Here Jezus letterlijk zal regeren vanuit Jeruzalem.
-Ik geloof dat de toekomst onvoorstelbaar geweldig wordt.