Alles of niets

‘Het boek Job is zeer waarschijnlijk literatuur’ zei één of andere spreker  in een programma op televisie dat ik aan het kijken was. In dit geval is de betekenis van  het woord ‘literatuur’ dan eigenlijk fictie, oftewel een verzinsel. En het werd weer gezegd met een vanzelfsprekendheid alsof het de normaalste zaak van de wereld was.    

Dat zou dan betekenen dat de dialoog tussen God en de satan in de hemel niet echt is gebeurd.  Alle rampen die Job overkwamen zijn dan ook niet gebeurd. Job bestond zelf niet dus had hij ook geen kinderen die allemaal omkwamen. Job zat dus letterlijk niet in zak en as en zijn vrienden kwamen hem ook niet troosten omdat ook die niet bestonden.  Er waren dan ook geen gesprekken met de vrienden van Job die het bij het verkeerde eind hadden. En dan komt het ergste, God Zelf heeft dan niet echt Job een antwoord gegeven en Job hoefde dan ook niet te bidden voor zijn vrienden zodat God ze zou vergeven voor hun verkeerde oordeel over Job.

Als je,  zoals ik, gelooft dat God Zelf, door middel van de Heilige Geest, de hele Bijbel heeft geïnspireerd dan klinkt het bovenstaande als godslastering.  Je zegt dan dat de Heilige Geest, oftewel de Geest van de Waarheid,  iemand (wie?) heeft geïnspireerd om onwaarheden op te schrijven.
Maar zou het boek Job dan misschien geen gelijkenis kunnen zijn?
Ten eerste, wie zegt dat gelijkenissen niet echt gebeurd zijn? En ten tweede is het volgens mij zo dat als er namen worden genoemd, de gelijkenis echt heeft plaats gevonden.
Maar bovenal denk ik niet dat de Heilige Geest een Auteur is van fictie of sprookjes.

Dat er op allerlei manieren aan de tafelpoten van de Bijbel wordt gezaagd was mij wel bekend maar dit was nieuw voor mij. Want ik hoor dit soort dingen wel vaker zeggen maar meestal gaat het over het boek Genesis in het begin van de Bijbel. 
Want het is nu al weer vele jaren aan de gang dat allerlei theologen ons wijsmaken dat de Heilige Geest niet wist hoelang een dag duurt. Gelukkig dat al die professoren dat wel wisten en zo de Heilige Geest konden verbeteren. De reden voor al deze nieuwe inzichten was de ontdekking van de evolutietheorie. Ongeveer achttienhonderd jaar lang dachten onze voorouders dat God meende wat Hij zei in de Bijbel. Maar dankzij de ‘wetenschap’ weten we het nu beter toch?

Even kijken, de God Die nooit verandert versus de wetenschap die constant verandert, welke zal ik kiezen? Het is duidelijk dat degene die hier niet voor God kiest, de wetenschap op een hoger plan plaatst dan de Bijbel, het Woord van God Zelf.

Als je eenmaal meegaat in dit soort onzin is er op een gegeven moment geen weg terug meer.
Okay, geen zes dagen, geen pratende slangen en geen zondvloed, maar wie zegt dat het daar mee ophoudt? Mozes met de tien wonderbaarlijke plagen, de persoonlijk door God geschreven tien geboden en de doortocht door de Rode Zee kan eigenlijk ook niet. Elia die vuur uit de hemel laat komen? Jona opgeslokt door een grote vis? Jezus die geboren is uit een maagd, water in wijn veranderde, ongeneeslijke  zieken genas en zelfs een dode tot leven bracht?
 
‘Sssst, rustig maar’ sussen de theologen ons met de woorden dat Jezus nog wel echt voor onze zonden is gestorven ook al moet je dan toch de opstanding van Jezus vooral wel geestelijk blijven zien.

Ik vraag mij af of die voorgangers en theologen weten dat ze de Bijbel aan het uithollen zijn, want het lijkt alsof ze niets anders doen dan elke keer weer dezelfde vraag te stellen: ‘Is het echt zo dat God gezegd heeft’ enz.
Waar heb ik dat toch eerder gehoord? O ja, kwam dat niet uit de mond van de grootste mensenmoordenaar ooit die volgens de Here Jezus niets anders kan dan liegen?

‘De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?’ Genesis 3 vers1

Misschien denken dit soort theologen en voorgangers wel oprecht dat ze het christendom vooruit helpen door alle wonderen weg te redeneren, alle moeilijke teksten te vergeestelijken, homoseksualiteit en andere zonden goed te praten en het bestaan van de hel te betwijfelen.
Want hoe krijg je anders de moderne jongeren de kerk in?
Maar stel je de reactie van de jongere eens voor waar je deze boodschap aan vertelt:
‘U vraagt mij te geloven in een evangelie uit een boek waar u zelf de helft niet van gelooft?’ ‘Vertel mij eens, waarom zou ik de andere helft dan wel geloven?’
Als je de kracht uit de Bijbel haalt denk ik dat het heel moeilijk wordt om op zo’n vraag antwoord te geven.

En daarom zeg ik, alles of niets!
Of het is waar of het is niet waar en maak een keuze. Als u denkt dat het niet waar is wordt dan a.u.b. geen theoloog of voorganger.  Zodat u geen goed gelovige mensen meer kunt beroven van de kracht van het Woord van God!  Het is duidelijk dat u niet in de Bijbel gelooft omdat u God niet vreest.
U hebt blijkbaar geen enkele angst dat u mogelijk tot de categorie ‘valse leraars’ behoort die de hoogste straf zullen krijgen in de hel waar u nu nog niet echt in gelooft.

‘Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?  Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend;  ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!’Matteüs 7:21-23

Of bent u misschien degene die zo meteen na uw dood heel verbaasd de Here Jezus aankijkt als Hij zegt: ‘Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij’? Dat lijkt mij verschrikkelijk, bekeert u toch want zolang u leeft is het nog niet te laat! Aan de andere kant, als u hier op aarde niets met God te maken wilt hebben, heeft u ook niets in de hemel te zoeken.


Toch roep ik u op God te vrezen, want de Bijbel niet serieus nemen is God niet serieus nemen.
Ik moet in dit verband altijd denken aan de twee vrouwen die hun recht kwamen halen bij koning Salomo. Zij beweerden allebei de moeder te zijn van een pasgeboren kind.
Er konden in die tijd nog geen DNA-testen afgenomen worden dus het kwam aan op de wijsheid van koning Salomo.
Zijn uitspraak was om het kind dan maar door midden te snijden zodat ze allebei de helft kregen.
De ene vrouw vond dat prima maar de vrouw die toen schreeuwde om het kind in leven te laten was de echte moeder omdat zij echt van het kind hield.

Zo is het ook met het Woord van God. Kunnen ze u betrappen op echte liefde voor God en schreeuwt u om Zijn Woord intact te laten of vindt u het prima om van alles uit de Bijbel te snijden?

Uiteindelijk staat ons allemaal een beoordeling te wachten aan het eind van ons leven door Degene Die Salomo zijn wijsheid gaf.
Kunt u dat oordeel met vertrouwen tegemoet zien?