Werelds

De zeven gemeenten uit het Bijbelboek Openbaring waren niet alleen toen bestaande gemeenten maar worden ook door veel christenen gezien als een profetische blik op alle toekomstige gemeenten waarbij elke gemeente een periode voorstelt uit de kerkgeschiedenis.
Laodicea  is de zevende en laatste gemeente in dit rijtje en ik denk dat wij nu in deze laatste periode leven. De Here Jezus is hard als Hij het over Laodicea heeft:

“Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.” Openbaring 3 vers 15 t/m 17

Is juist die lauwheid niet een teken van deze tijd omdat er bijna niemand meer is die zich echt druk maakt over wat er in de Bijbel staat en meer om wat de wereld van ons vindt?
Ik krijg  het idee dat de echte christenen letterlijk aan het uitsterven zijn, in ieder geval in het westen. En met een echte christen bedoel ik iemand die opnieuw geboren is en Christus navolgt. En dus gelooft wat zijn Meester heeft opgeschreven in de Bijbel en zich daar niet voor schaamt.
Als ik ongelijk heb waar zijn al die christelijke boegbeelden dan die het voor God en de Bijbel opnemen?

In plaats daarvan hebben wij christelijke partijen die zo blij zijn dat ze kunnen meepraten met de milieulobby, worden ze eindelijk eens serieus genomen door de wereld. Je hoeft alleen maar te roepen “barmhartigheid” en “rentmeesterschap” en alle christenen in de tweede kamer laten zich dan met graagte in politiek correcte hokjes drukken.
Waarom hoor ik ze niet meer over homohuwelijk, abortus en euthanasie? Gepasseerd station?
En bij de E.O. hoor je niet meer waarom mensen voor God moeten kiezen maar waarom ze “adieu” tegen Hem moeten zeggen. En Family 7 is helaas een wirwar van goede en slechte leraren.

En de huidige kerken blinken al helemaal uit in wereldgelijkvormigheid. Dat zie je ook aan veel voorgangers die je de media hoort napraten. Er moet bijvoorbeeld vaak iets negatiefs gezegd worden over de bekende Amerikaanse president met de blonde kuif. En hij is zeker niet heilig maar hij is wel de enige president die ooit de anti abortus mars heeft meegelopen, planned parenthood (kindermoord organisatie) heeft aangepakt en de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem heeft gehaald.

En dan denken die voorgangers ook nog dat ze op een hoger moreel plan staan.
Ze spreken liever over politiek correcte sociale misstanden dan dat ze de Bijbel serieus nemen.
De meerderheid van alle voorgangers in Nederland schijnt niet eens meer te geloven dat God echt bestaat. De nieuwe boodschap is dat wij samen op weg gaan en geloven wat goed voelt.
Want God is toch liefde? Mogen we komen zoals we zijn?
Zei Jezus tegen de farizeeërs en de Schriftgeleerden “kom zoals je bent” of klaagde Hij ze aan en waarschuwde Hij  ze dat ze zich moesten bekeren? En was Jezus trouwens erg liefdevol toen Hij ze addergebroed noemde?
Natuurlijk mogen wij komen maar dan wel op Gods voorwaarden!

Het is ook in de mode om het uit te schreeuwen naar God en om vooral je twijfels te uiten. Het enige wat ons kan redden in deze genadetijd is geloof en dan moeten we zo nodig gaan twijfelen.
Kan iemand mij uitleggen wat de zin daarvan is?

Hoor je nog voorgangers waarschuwen dat we niet in onze zonden moeten sterven omdat we dan voor eeuwig terecht kunnen komen in de hel? En dat God er niet is om ons rijk te maken of te genezen maar dat wij er zijn om God te dienen. Of vind je dat ook te hard? De wereld staat haaks tegenover het gedachtegoed van de Bijbel en toch zie je weinig verschil tussen een christen en een ongelovige.
Ik vraag mij wel eens af als de opname er eindelijk komt of er dan nog mensen in het vrije westen zijn die opgenomen willen worden.

Het positieve van deze tirade is dat deze dingen wel moeten gebeuren voordat de opname komt. En dat we dus dichtbij het moment zijn dat de Here Jezus plotseling roept:
“kom hier!”

En dan mijn Maker recht in de ogen zien, wat een geweldig vooruitzicht.
Dat is de wereld waar ik naar verlang.