Werelds

De zeven gemeenten uit het Bijbelboek Openbaringen waren niet alleen toen bestaande gemeenten maar worden ook door veel christenen gezien als een profetische blik op de toekomstige gemeenten waarbij elke gemeente een periode voorstelt uit de kerkgeschiedenis.
Laodicea  is de zevende en laatste gemeente en ik denk dat wij nu in deze laatste periode zitten. De Here Jezus is hard als Hij het over Laodicea heeft:

“Ik ken uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal ik u uit Mijn mond spuwen.” Openbaring 3 vers 15 tot 17.

Is juist die lauwheid niet een teken van deze tijd omdat er bijna niemand meer is die zich echt druk maakt om wat er in de Bijbel staat en meer om wat de wereld van ons vindt?
Ik krijg  het idee dat de echte christenen aan het uitsterven zijn, in ieder geval in het westen. Een echte christen is wat mij betreft iemand die opnieuw geboren is en Christus navolgt.
En dus gelooft wat zijn Meester heeft opgeschreven in de Bijbel en zich daar niet voor schaamt.
Als ik ongelijk heb waar zijn dan al die christelijke boegbeelden die het voor God en de Bijbel opnemen?

In plaats daarvan hebben wij christelijke partijen die zo blij zijn dat ze kunnen meepraten met de milieulobby, worden ze eindelijk eens serieus genomen door de wereld.
Waarom hoor ik ze niet meer over homohuwelijk, abortus en euthanasie? Gepasseerd station?

En bij de e.o. hoor je niet meer waarom mensen voor God moeten kiezen maar waarom ze “adieu” tegen Hem moeten  zeggen.
En bij Family 7 zie ik een mengeling van goede en slechte leraren.

En de huidige kerken blinken al helemaal uit in wereldgelijkvormigheid.  
Dat zie je ook aan veel voorgangers die je de media hoort napraten.
Er moet bijvoorbeeld vaak iets negatiefs gezegd worden over president Trump.
Trump is zeker niet heilig maar hij is wel  de enige president die ooit de anti abortus mars heeft meegelopen,  planned parenthood (kindermoord organisatie) heeft aangepakt en de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem heeft gehaald.  

En dan denken die voorgangers ook nog dat ze op een moreel hoger plan staan.
Ze preken  liever over politiek correcte sociale misstanden dan dat ze de Bijbel serieus nemen.            
De meerderheid van alle voorgangers in Nederland schijnt niet eens meer te geloven dat God echt bestaat.
De nieuwe boodschap is dat wij samen op weg gaan en geloven wat goed voelt.  


Want God is toch liefde?
Mogen we komen zoals we zijn?
Zei Jezus tegen de farizeeërs en de schriftgeleerden “kom zoals je bent” of klaagde Hij ze aan en waarschuwde Hij  ze dat ze zich moesten bekeren?
En was Jezus trouwens erg liefdevol toen Hij ze addergebroed noemde?
Natuurlijk mogen wij komen maar dan wel op Gods voorwaarden.

Het is ook in de mode om het uit te schreeuwen naar God en om vooral je twijfels te uiten. Het enige wat ons kan redden in deze genadetijd is geloof en dan moeten we zo nodig gaan twijfelen. Waarom?

Hoor je nog voorgangers waarschuwen dat we niet in onze zonden moeten sterven en dat we voor eeuwig terecht kunnen komen in de hel?
En dat God er niet is om ons rijk te maken of te genezen maar dat wij er zijn om God te dienen. Of vindt u dat ook te hard?  
De wereld staat haaks tegenover het gedachtegoed van de Bijbel en toch zie je weinig verschil tussen een christen en een ongelovige.
Ik vraag mij wel eens af als de opname er eindelijk komt of er dan nog mensen zijn die opgenomen willen worden.

Het positieve van deze tirade is dat deze dingen wel moeten gebeuren voordat de opname komt. En dat we dus dichtbij het moment zijn dat de Here Jezus plotseling roept:                 kom hier!
En dan Hem zien, wat een vooruitzicht.

Dat is de wereld waar ik naar verlang.