Tegenstrijdig

Ik denk wel eens dat wij tijdens het lezen van de Bijbel door God op de proef worden gesteld. De Bijbel is niet altijd een boek waar alles meteen duidelijk is. En ik krijg ook wel eens de indruk dat de Bijbel expres zo door God is laten opschrijven dat het je gemakkelijk gemaakt wordt om het maar niet te hoeven geloven.

Omdat er op het eerste gezicht best wel wat tegenstrijdigheden in de Bijbel lijken te staan. Als je echt vijandig tegenover de Bijbel staat kun je, oppervlakkig gezien, argumenten genoeg verzinnen om de Bijbel naast je neer te leggen. Het vereist daarentegen wel enige moeite om de Bijbel te begrijpen en een wil om het te geloven.

Die tegenstrijdigheden worden vaak door ongelovigen opgeworpen alsof ze het definitieve bewijs tegen de Bijbel hebben gevonden en dat we nu allemaal wel naar huis kunnen gaan. Maar bedenk eens het volgende, het christendom is nu al een kleine tweeduizend jaar oud en in al die tijd heeft niemand die zogenaamde problemen in de Bijbel gezien? Natuurlijk wel. Door de eeuwen heen zijn er al veel boeken over dit onderwerp geschreven waarin voor de meeste tegenstrijdigheden wel een verklaring te vinden is. En daar maak ik dan nu ook dankbaar gebruik van.

Het is op zich mogelijk dat er hier en daar toch een foutje is gemaakt met het kopiëren van de oude geschriften, maar dat zijn er heel weinig. Want wij hebben het geluk dat er heel veel kopieën gemaakt zijn, dus is het in de meeste gevallen gemakkelijk om de fouten eruit te halen.

Maar de meeste zogenaamde fouten zijn geen echte fouten maar meer een kwestie van goed lezen en de afwezigheid van alle relevante informatie van een bepaalde gebeurtenis. Het is ook vaak een kwestie van wat de Bijbel noemt: “recht snijden”. En dat betekent volgens mij dat je verschillende verzen uit de Bijbel die bij elkaar horen op een logische en correcte manier in elkaar past zonder dat het “inlegkunde” wordt. En met “inlegkunde” bedoel ik als je elementen aan de Bijbel toevoegt die niet uit de Bijbel zelf voortkomen. Ik wil graag een viertal van deze zogenaamde tegenstrijdigheden uit de Bijbel doornemen.

#Zoals de manier waarop de verrader Judas aan zijn einde kwam.
In Mattheüs 27 vanaf vers 3 staat dat Judas de dertig zilverlingen terugwierp in de tempel en zichzelf ophing. Waarna de overpriesters van dat geld het land van de pottenbakker kochten.
In Handelingen 1 vers 18 en 19 staat daarentegen dat Judas het land had gekocht, voorover was gevallen en al zijn ingewanden naar buiten kwamen.

Deze lijkt op het eerste gezicht heel tegenstrijdig. Maar toch ook weer niet zo heel erg moeilijk om kloppend te krijgen. De overpriesters kochten het land met de dertig zilverlingen die technisch gezien nog steeds van Judas waren want de overpriesters mochten geen bloedgeld aannemen. Verder hing Judas zichzelf op en na een tijdje begon zijn lichaam te verrotten in de hete zon en viel naar beneden waarbij zijn buik openscheurde. Dit is nou een voorbeeld van het Bijbelse “recht snijden” want op deze manier vullen de twee verschillende teksten elkaar redelijk aan en beide teksten kloppen.

#Wat stond er op het bordje bovenaan het kruis van de Here Jezus?
In Mattheüs 27 vers 37 staat: “Dit is Jezus, de koning van de Joden”.
Volgens Markus 15 vers 26 staat er: “De koning van de Joden”.
En in Johannes 19 vers 19 staat weer: “Jezus de Nazarener, de Koning van de Joden”.

Het antwoord vinden we heel duidelijk in een vierde vers dat hier over gaat:
“En er was ook een opschrift boven Hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: Dit is de Koning van de Joden”. Lukas 23 vers 38
Het was dus in drie verschillende talen geschreven, vandaar de kleine verschillen. En het is dus een samenvatting van de drie teksten als Lukas zegt: “Dit is de Koning van de Joden”.

#Wanneer zijn de bomen geschapen?
In Genesis 1 maakte God het gewas op de derde dag en Adam op de zesde dag en in Genesis 2 maakte God de bomen nadat Hij Adam had geschapen op de zesde dag.

Deze heb ik nooit als een probleem gezien want het ligt volgens mij erg voor de hand. In Genesis 1 gaat het over de hele zesdaagse schepping en in Genesis 2 gaat het specifiek over de zesde dag en het maken van de hof van Eden

#Vertelden de vrouwen wat ze bij het graf gezien hadden aan de discipelen?
In Lukas 24 vers 8 staat: “En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles aan de elf discipelen en aan alle anderen”.Terwijl in Markus 16 vers 8 staat: “En zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen; en zij zeiden tegen niemand iets, want zij waren bevreesd”.

Het is volgens mij duidelijk dat het in Markus over een tijdelijke toestand ging, waarschijnlijk waren ze beduusd in het begin, en gingen het na een tijdje toch vertellen. Dit moet ook wel want hoe was Markus er anders achter gekomen om het op te schrijven?

Er staan volgens bronnen op internet meer dan honderd van dit soort tegenstrijdigheden in de Bijbel. De ene wat serieuzer dan de andere want ik had eerlijk gezegd wat moeite om ze te vinden. Ik moet bekennen dat ik vroeger, toen ik net christen was geworden, enigszins ontdaan was van deze zogenaamde fouten. Maar gelukkig duurde dat niet al te lang omdat bleek dat de meeste tegenstrijdigheden vrij makkelijk te weerleggen zijn. Nu doet het mij weinig meer, ook omdat ik zo langzamerhand wel weet dat de inspirator van de Bijbel, de Heilige Geest, geen fouten maakt.

Wij moeten ook niet vergeten dat al die verschillende Bijbels die wij kennen vertalingen zijn van de originele geschriften. Dat kan soms ook wat problemen geven, bijvoorbeeld woorden waar geen goede vertaling voor is of woorden die verschillende dingen kunnen betekenen.

En als je de bedelingenleer niet kent kom je ook snel tot de verkeerde conclusies. Omdat we nu in de genadebedeling leven waar andere regels gelden dan bijvoorbeeld in de tijd van de wet, die dan soms tegenstrijdig lijken. Moet je bijvoorbeeld wel of niet de wet houden? Maar voor de meeste zogenaamde problemen is een redelijk antwoord te vinden en ik besef ook dat een mens niet alles kan weten omdat wij simpelweg niet beschikken over alle ter zake doende kennis.

Maar waarom zou God de Bijbel dan toch soms zo moeilijk maken?

Zou het mogelijk zijn dat God wil dat je Hem gelooft op Zijn Woord?