Oorsprong

Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis” zegt de Bijbel in Hosea  4 vers 6 en daarom wil ik u informeren over bepaalde denkbeelden t.a.v. het Bijbelboek Genesis die de kerkdeuren insluipen.  
We beperken ons tot  drie stromingen: creationisme,  theïstisch evolutionisme en aanhangers van de gap theorie.

Creationisten geloven in een letterlijke interpretatie van Genesis en dat God alles in zes dagen van 24 uur heeft geschapen. Dit was de algemene opvatting in de eerste 1800 jaar van het christendom.

Theïstische evolutionisten geloven in evolutie maar dan met God aan het begin. Ze geloven dat je Genesis mythologisch moet lezen en dat de aarde miljarden jaren oud is.                                              
Het leven begon met een cel  geschapen (?) door God.
Die het leven toen min of meer aan zijn lot overliet.
Op het hoogtepunt werd toen door God een ziel of geest in een aapachtig wezen gelegd. 
Ze geloven ook niet in een wereldwijde vloed want ja, de “wetenschappers” geloven het niet.

Aanhangers van de gap theorie geloven wel in de letterlijke interpretatie van Genesis, maar denken dat er grond is voor een gat (van onbepaalde tijd) tussen de verzen 1 en 2 van Genesis 1.
Vooral omdat er staat dat de aarde woest en ledig was en dat zou de indruk kunnen wekken dat er sprake was van een oordeel van God over een eerdere schepping.                                                                 
Ze denken dat toen ook satan gevallen was. Onderling is er verschil van menig over de inhoud van deze zogenaamde oergeschiedenis.

 De argumenten voor de gap theorie draaien vooral om de woorden bara (geschapen uit niets) en asah (gemaakt). Ons belangrijkste argument tegen deze theorie is toch wel Exodus 20 vers 11: “want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is”.
In Genesis lezen we dat God schiep en in Exodus dat God maakte.                 
Het argument is dat die twee woorden niet uitwisselbaar gebruikt kunnen worden.                                                                                   
Terwijl dat duidelijk wel gebeurt in Genesis  1 vers 26: “En God zeide:
Laat Ons mensen maken naar Ons beeld”
en even later in vers 27: “En God schiep de mens naar Zijn beeld”.                                                                                                                                 
Een tweede argument is als Jezus in Marcus 10 vers 6 zegt: “Maar van het begin der schepping heeft Hij hen als man en vrouw gemaakt”.
Als er van alles heeft plaats gevonden tussen de eerste twee verzen van Genesis, zou de mens  op het eind van de schepping gemaakt moeten zijn.        
                                                                               
Een derde argument is, hoe is het mogelijk dat God zei dat alles wat Hij gemaakt had zeer goed was als de satan toen al in zonde gevallen was?

Theïstische evolutie wordt vooral ondersteund door mensen die van twee walletjes willen eten.
Ze willen het geloof niet helemaal loslaten maar hechten meer aan wat de wereld zegt dan wat God zegt in Zijn woord.  
Drie termen in de evolutie: natuurlijke selectie, micro-evolutie en macro-evolutie. De eerste twee zijn wetenschap.
Natuurlijke selectie is observeerbaar in de natuur, de sterkste overwint de zwakste.
Micro-evolutie is variatie (dus kleine veranderingen) binnen de soort.
Kijk bv. naar de vele soorten honden die waarschijnlijk allemaal van de oerhond afstammen. Macro-evolutie gaat weer een stapje verder en zegt dat alle dieren, mensen en planten van elkaar afstammen en daar is nou net geen bewijs voor te vinden.
De door Darwin voorspelde tussenvormen zijn nooit gevonden.
Evolutie kun je dan ook moeilijk een wetenschap noemen, meer een filosofie.  En elke wetenschapper die er tegen in durft te gaan wordt “verketterd”.
Er zijn ontzettend veel argumenten tegen de evolutie theorie op zich, maar om er ook nog eens God tussen te stoppen is op het belachelijke af.                                                                                                                              
Had God echt miljarden jaren vol dood en verderf nodig om de mens te scheppen?             
En daarmee plaats je de dood voor de zondeval.
Plus je moet de letterlijke lezing van de Bijbel loslaten. En als je dat doet is het einde zoek, want is bijvoorbeeld de Here Jezus letterlijk opgestaan?                                                                                                                    
Als je in theïstische evolutie gelooft zet je de “wetenschap” en je persoonlijke bedenksels voor het woord van God.

Creationisme wordt ondersteund door gelovigen die tegenwoordig ook wel fundamentalisten genoemd worden.
Creationisme heeft wat mij betreft de beste papieren. Waarom?                              
Omdat God het zo zegt!  Als wij het woord van God, de Bijbel, loslaten als absolute waarheid hebben wij elkaar totaal niets meer te zeggen, op geen enkel  vlak.                                                                      
Want wie bepaalt wat letterlijk genomen moet worden en wat als mythe? 
Daar komt nog bij dat er op wetenschappelijk vlak veel aanwijzingen zijn voor een jonge aarde.                                                       
Bv. de woestijnen en het koraalrif. Die groeien elk jaar een x aantal centimeters.                                  
Als je dat terug rekent kom je uit op minder dan 4000 jaar, dus net na de zondvloed.               
Hetzelfde geld voor de wereldbevolking.                                                                                                          
De aardlagen zijn voor de evolutionist bewijs van ouderdom.
Als je een aquarium vult met verschillende soorten zand en water en je schudt het flink door elkaar krijg je automatisch lagen geselecteerd naar hun dichtheid.
Dat soort lagen is overal op aarde te vinden.  
Voor de creationist bewijs voor de zondvloed.    

                         
Laat je niet wijs maken dat er bewijs is tegen de Bijbel door anderen.   
Neem niets zomaar aan omdat bv. een hoogleraar het zegt.
Onderzoek het zelf net zolang tot je het zelf snapt.
Wij hoeven ons intellect niet los te laten om in de Bijbel te geloven.
Integendeel, de echte wijsheid begint bij God. 

Laten wij ons gewoon vasthouden aan ons anker: de Bijbel.                                             
En ons huis bouwen op onze vaste rots: de Here Jezus Christus!