Natuur

Ik zag laatst een verontrustend filmpje op YouTube dat liet zien hoe wreed adelaars kunnen zijn. In de eerste scene pakte de adelaar een steenbok van een berghelling, die volgens mij minstens twintig kilo moest wegen, vloog er een eindje mee weg en liet hem toen van grote hoogte naar beneden vallen zijn dood tegemoet, waarna hij hem op zijn gemak oppeuzelde. In de tweede scene pakte de adelaar een gans en begon de veren uit te plukken om bij het vlees te komen terwijl je zag dat de gans nog leefde.

Mijn eerste gedachte was, ach Here, waarom laat U dit soort gruwelijkheden in de natuur toch gebeuren? Mijn tweede gedachte was, wacht even, dit is vanwege ons, dit is vanwege mij. God heeft de aardbodem vervloekt voor ons bestwil.
Wij hebben door ons onverstand wel eens de gedachte dat wij meer compassie hebben met de natuur dan God Zelf. Maar denk je nou echt dat onze God, Die alleen maar goed is en waar geen enkel kwaad in te vinden is, het leuk vindt wat er in de natuur gebeurt? Denkt je dat als wij medelijden voelen met de dieren, God dat ook niet heeft maar dan in nog veel grotere mate? Denk je dat jouw liefde groter is dan de liefde van God voor Zijn schepping? Dat God Zijn geliefde schepping toch vervloekt heeft is eigenlijk, als je er over nadenkt, niet vreselijk maar juist bewonderenswaardig.

Ik geloof dat God Zijn schepping progressief geschapen heeft. Dat wil zeggen dat elke scheppingsdaad opgevolgd werd door een overtreffende scheppingsdaad, dus van laag naar hoog. Of misschien beter gezegd, van mooi naar prachtig en van prachtig naar geweldig. Als je meegaat met deze gedachte kunnen we stellen dat God het beste en belangrijkste voor het laatst heeft bewaard, namelijk de mens die wonderlijk mooi geschapen is naar Gods eigen beeld. En voor mij persoonlijk geldt dat we, en ik denk dat vooral mannen het mij eens zijn, de vrouw kunnen aanwijzen als absoluut hoogtepunt van de schepping.

Waarom is het dan bewonderenswaardig dat God de rest van de schepping heeft vervloekt? Omdat daar uit blijkt hoeveel liefde God voor de mensheid heeft. Dat Hij liever Zijn prachtige schepping vervloekt om daarmee de kroon op Zijn schepping, de mens, een betere kans te geven om niet verloren te gaan. Want als wij nu nog in het paradijs zouden leven, waar alles perfect was, zouden wij nooit hebben ingezien dat er iets goed mis is met ons innerlijk.
Ik ben er mede daarom van overtuigd dat de mensheid bij God het allerbelangrijkste is! En als je dit niet overtuigend vindt, later in de geschiedenis zou blijken dat God nog veel verder ging om Zijn geliefde mensenkinderen te redden. Door zelfs Zijn Eigen Zoon, de Here Jezus, te vervloeken op een kruishout voor ons. En dat weer voor ons bestwil!

Maar waarom maak ik hier zo’n punt van?
Omdat de wereld natuurlijk weer recht tegen God in moet gaan door “moeder aarde” en de dieren het belangrijkste te vinden en de mensheid zelfs een parasiet durft te noemen. En als de wereld iets roept weten onze lauwe kerken weer niet hoe snel ze achter de wereld aan moeten lopen. Het milieu is helaas een veel besproken item in de wereldse kerken. En ik zeg helaas omdat er natuurlijk veel belangrijker dingen zijn om over te preken.

De wereld zegt nu dat stikstof slecht is en dat we nog acht jaar hebben om een grote catastrofe af te wenden. Als je olie en gas verbrandt komt er kooldioxide vrij en daarom zijn die brandstoffen nu ook slecht. Het bewijs voor deze doomsday voorspellingen is dat de gemiddelde temperatuur iets is opgelopen in de laatste jaren. Maar vertel mij eens, is dat erg? Want wat is precies de juiste temperatuur? Misschien was het de jaren ervoor gemiddeld te koud? Er zijn bijvoorbeeld geschriften uit de middeleeuwen waaruit blijkt dat er hier veel meer wijngaarden waren omdat het toen warmer was in Nederland.

Vroeger werd het als een zegen gezien als een land voldoende natuurlijke hulpbronnen had, zoals ruwe olie en gas. Omdat die enorm bijdroegen aan de welvaart van een land. Het zorgde voor industrie en daaraan verwante banengroei en goedkope, relatief schone, gasverwarming in de huizen en daardoor een betere gezondheid. Kunnen we dit nu dan nog steeds een zegen van God noemen? Want wie heeft er volgens jou voor gezorgd dat er olie en het gas in de grond zitten als we zeggen dat God alles geschapen heeft?

Als christen ben ik niet zo snel onder de indruk van wat de wereld te melden heeft. Want de wereld heeft namelijk niet beloofd dat ze altijd de waarheid zal spreken. God daarentegen wel!
In de Bijbel lees ik nergens dat wij geen olie, gas of zelfs hout mogen verbranden. Heeft God een fout gemaakt toen Hij de aarde en de atmosfeer ontwierp omdat het schijnbaar de kooldioxide niet kan verwerken? Vreemd dat sommige christenen hier in meegaan terwijl wij kunnen weten hoe het met de aarde afloopt. Want de hele verdere levensloop van de aarde staat uitvoerig beschreven in het Bijbelboek Openbaring. Verder vind ik ook dat je een heel laag Godsbeeld hebt als je denkt dat de dingen God uit de hand kunnen lopen.

“Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. ” Kolossenzen 1 vers 16

Misschien moeten we medelijden hebben met de ongelovige wereld omdat zij echt denkt dat wij hier zijn door een toevalligheid van de big bang en dat alle dingen in een uiterst kwetsbare balans verkeren. Arme angstige ongelovigen. Best wel opmerkelijk weer trouwens dat mensen die pertinent God niet willen geloven voor de rest eigenlijk alles geloven.

Ik hoor de voorstanders van de milieuagenda ook vaak zeggen ach, baat het niet dan schaadt het niet. Maar dat is niet waar, want met al die miljarden die nu in het milieu worden gepompt had je bijvoorbeeld een begin kunnen maken om de wereldhonger uit te bannen.

De wereld heeft u voornamelijk onzekerheid en angst te bieden. En dat is terecht want ik denk dat je je als ongelovige zeker zorgen moet maken! Maar dan niet zozeer over het milieu maar meer waar je na je sterven de ogen zult opendoen.

De Bijbel geeft juist hoop en zegt ons dat het allemaal geweldig afloopt. Maar dat geldt wel alleen als je een kind van God bent. Als christen hebben wij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde in het vooruitzicht met een verloste natuur die zichzelf niet meer verscheurt. Maar nog mooier, wij hebben dan zelf geen zondige natuur meer. En ik weet niet hoe druk de Here Jezus het dan zal hebben, maar ik hoop dat ik Hem toch af en toe persoonlijk mag bedanken.
Tenminste, als ik dan mijn mond durf open te doen in Zijn aanwezigheid.

De wereld ziet de toekomst somber in maar ik kan niet wachten!