Logica

                                                                

Volgens Wikipedia komt ons woord “Logica” van het Griekse woord “Logos” en dat kan o.a. betekenen: woord, idee, argument, rede of principe.

“In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.” Johannes 1 vers 1 tot 3.

Omdat in het evangelie van Johannes de Here Jezus “het Woord” wordt genoemd zou je Hem dus ook “Logos” kunnen noemen. En omdat de Here Jezus van Zichzelf claimt dat Hij “de Waarheid” is en omdat Hij alles gemaakt heeft denk ik dat het logisch is dat Hij dan ook de bron is van de logica. Als dat inderdaad zo is zouden we daar bewijs voor moeten vinden.

En meteen aan het begin van de Bijbel in het boek Genesis zie ik al de logica in het scheppingsverhaal omdat er staat dat God alles schiep door een woord. Wat had je dan gedacht? Dat Hij bomen ging kappen om planken van te maken en zo de wereld in elkaar te spijkeren voordat er überhaupt bomen waren? Of om de aarde in elkaar te boetseren terwijl er nog geen klei was? Hoe had Hij het volgens u moeten doen?

Zo is het bijvoorbeeld ook logisch dat er maar één almachtige God is. Als er twee of meerdere goden waren die allemaal dezelfde macht hadden dan waren ze geen van allen echt god omdat ze elkaar zouden kunnen tegenwerken. Geen van hen heeft dan de absolute macht. En als er meerdere goden waren met verschillende gradaties van macht dan zou vanzelf alleen de sterkste van die goden eigenlijk echt god zijn omdat net als in het bekende land der blinden éénoog koning is.

Tegenwoordig ligt ook de “absolute waarheid” onder vuur omdat iedereen schijnbaar zijn eigen waarheid heeft. Toch is dit vrij makkelijk te weerleggen met logica. Als iemand claimt dat er geen absolute waarheid bestaat hoef je alleen maar te vragen: “weet je dat absoluut zeker”?

Zo denk ik ook dat het logisch is dat er, tenminste in een christelijk wereldbeeld, een absolute moraal bestaat. De God van de Bijbel is die standaard en kan dat alleen maar zijn omdat Hij een absolute, dus onveranderlijke, moraal heeft. Ongelovigen kunnen wel zeggen dat ze een moraal hebben en bijvoorbeeld tegen diefstal zijn maar ze hebben geen hogere standaard waarop ze dat kunnen baseren. Het is dan dus eigenlijk niets meer dan een mening van wat er op dit moment in de mode is. Hun moraal wordt bepaald door de meerderheid of misschien wel door de media en verandert dan ook regelmatig. Je hoort ze nog wel eens over de zogenaamde gulden regel “Wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet” maar hoe breng je dat in het reine met de evolutietheorie waar juist het recht van de sterkste telt?

De God van de Bijbel zegt ook dat Hij bij ons een geweten heeft ingebouwd zodat wij ook zonder de Bijbel enigszins een besef hebben van goed en kwaad. Dit geweten is een zeurend stemmetje dat vaak tegen onze eigen wil ingaat. Voor mij ook weer een bewijs voor de logica van de Bijbel aangezien ik dat stemmetje regelmatig hoor.

Als God inderdaad deze wereld geschapen heeft zou ik het logisch vinden als Hij de aarde op de juiste afstand van de zon zou plaatsen zodat het niet te koud en ook niet te warm zou zijn. Met een maan die op de juiste afstand zou staan. Want als de maan dichter bij de aarde zou staan zou de hele wereld elke keer overstromen als het vloed zou worden. Ook logisch dan dat de zwaartekracht precies goed is en dat er water en voedingsstoffen zijn die de mens kan verteren. Ook handig dat die aarde dan draait zodat er niet één kant altijd in het donker zou zijn. Misschien een magnetisch veld die de aarde zou beschermen tegen allerlei soorten straling? En dat de planten en bomen zouden groeien zonder hulp van mensen en dat er een soort systeem zou zijn waardoor ze regelmatig van water worden voorzien zodat ze niet uitdrogen. En om de grond vol te stoppen met voedingsstoffen waar de planten dan weer van kunnen groeien. En zuurstof lijkt mij ook wel een bruikbaar gas. Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Het scheppingsverhaal is zo logisch als het maar kan.

Als wij een oude radio zouden vinden op straat is er volgens mij niemand die denkt “op welke manier zou deze radio uit zichzelf spontaan zijn ontstaan”? En ik denk dat je daar ook niemand van zou kunnen overtuigen. Kunnen wij dat dan wel zeggen van het menselijk lichaam dat ongelofelijk meer ingewikkeld in elkaar zit? In onze cellen bevindt zich het zogenaamde DNA dat een soort blauwdruk is van ons lichaam. Het bevat informatie over wat bijvoorbeeld onze kleur huid, haar en ogen is en hoe lang we worden maar ook hoe bijvoorbeeld onze longen, hart, hersens en nieren moeten groeien. Maar ook de volgorde van het groeien van de mens, dus van een kleine baby en elke stap daartussen tot we later na een jaar of achttien uitgroeien tot een volwassen mens.
Informatie komt volgens mij niet zomaar uit de lucht vallen en komt altijd voort uit intelligentie. Verder lijkt het mij logisch dat als er informatie in onze cellen zit dat beschrijft hoe wij in elkaar zitten dat Degene die dat er ingestopt heeft groter moet zijn dan een mens.

Als ik het wel heb zegt de evolutie dat de mens afstamt van verschillende oerwezens variërend van een vis tot een aap. De Bijbel zegt daarentegen dat God de dieren heeft geschapen naar hun soort die alleen met elkaar kunnen paren. Een hond en een wolf kunnen met elkaar paren omdat het dezelfde soort is. Net als ezels en paarden en leeuwen en tijgers. En als ik om mij heen kijk zie ik dat deze beperking op de voortplanting nog steeds geld. Trouwens een geweldig bewijs dat de mensheid bestaat uit één soort is omdat er voortplanting mogelijk is met mensen uit elk ras. Er zijn dus geen minderwaardige rassen zoals de evolutie aanhangers vroeger beweerden. Ik weet eigenlijk niet helemaal precies hoe ze daar nu over denken omdat hun grote voorbeeld, Charles Darwin, niet echt een hoge dunk had van onze zwart gekleurde medemensen.

Nog steeds klinkt het Bijbelse wereldbeeld mij niet onlogisch in de oren.

Hoe gaan de ongelovigen dan om met de logica? Het begint naar mijn mening al gelijk onzinnig want er is meteen al vanaf het begin geen spoor van logica te bekennen. Want dit is hun openingszin: “In het begin was er niets en dat niets ontplofte en daar kwam alles uit voort”.

Zijn christenen achterlijke domme vissers en boeren van het platteland die zo simpel zijn om nog in een achterhaalde God te geloven?

Of is het toch niet veel waarschijnlijker dat wij de “Logos” aan onze kant hebben?