Familie?

Laatst hoorde ik voor de zoveelste keer dat de katholieken onze broeders en zusters zijn.                  
Als dat zo is dan is de paus ook onze broeder die zei dat moslims en christenen dezelfde God hebben. Zijn de moslims dan ook onze broeders en zusters?                                                                                          
En jehova getuigen, mormonen,  boeddhisten, en vrijzinnige protestantse gemeenten?                  
Wat mij betreft kunnen volgers van een valse leer geen broeders en zusters van een ware gelovige zijn.
Waar komt deze tolerantie eigenlijk vandaan? 

 In ieder geval niet uit de Bijbel, de Bijbel is juist heel intolerant!
Want het woord van God zegt dat er alleen door Jezus redding mogelijk is en er wordt regelmatig gewaarschuwd voor valse leringen en leraren.

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij Johannes 14 vers 6                           
Waarom waarschuwen voor iets dat ongevaarlijk is? 
De hele wereld praat over tolerantie voor alles en iedereen behalve voor zogenaamde “fundamentalistische christenen”.
Tot deze categorie behoort u als u simpelweg gelooft wat er in de Bijbel staat en uw leven daarop baseert. 

 Persoonlijk laat het mij koud wat deze “tolerante”’ wereld leert en probeer ik mij meer druk te maken over wat God mij zegt in Zijn Woord ook al is dat niet populair.                                                     
En volgens mij worden wij opgeroepen de Waarheid te verkondigen, het goede nieuws maar ook het slechte nieuws als u niet wilt luisteren.

Ja maar de liefde is toch het belangrijkste hoor ik u zeggen?
Ja zeker, maar niet de liefde voor de leugen.

En moeten wij niet in vrede samenleven?
Ja natuurlijk, maar wij mogen het slechte niet goed noemen en het goede niet slecht. 
Moeten wij mensen op de verkeerde weg waarschuwen of ze verloren laten gaan?
Als wij niets zeggen zijn wij dan mede verantwoordelijk?
Wat is belangrijker, in vrede leven of voorkomen dat iemand in de hel beland?

Maar er zitten toch ook echte gelovigen tussen de katholieken? Ik hoop het maar als dat zo is, waarom gaan ze dan niet weg?
Waarom ga je je willens en wetens aansluiten bij een kerkgenootschap waarvan je weet dat er leugens worden verkondigd en geen respect is voor het Woord van God?

Een goede appel  in een rotte fruitmand maakt niet de hele mand weer goed, in alle gevallen: de goede appel wordt ook rot.
En wie denk ik wel dat ik ben, heb ik soms de waarheid in pacht?                                                                                                                                    
Wij hebben inderdaad de waarheid in bruikleen: de Bijbel.