Evangeliseren

Een van de laatste dingen  die de Here Jezus zei tegen zijn discipelen in Mattheüs 28, en wellicht ook tegen ons, is om erop uit te trekken en het evangelie wereldwijd te verspreiden.
Dit wordt ook wel de grote commissie genoemd. Maar hoe doe je dat eigenlijk en is iedereen daar geschikt voor?             
Ikzelf durfde dat in het verleden niet zo erg en maakte mijzelf wijs dat ik niet hoefde te evangeliseren, mijn daden moesten maar genoeg zijn.  
Maar ja, aan mijn daden was niet veel te zien.
Daarna  probeerde ik wel gesprekken aan te knopen over het geloof maar dat verliep vaak heel frustrerend en ik verhief mijn stem regelmatig omdat ik niemand kon overtuigen van de waarheid.
En dat is volgens mij nu juist de clou, wij hoeven niet te “overtuigen”, dat is de taak van de Heilige Geest.
Wat wel van ons verwacht wordt is dat we  “getuigen” van de hoop die in ons is. 1 Petrus 3 vers 15.

Maar voordat je daar überhaupt mee kan beginnen is het volgens mij wel handig als je antwoorden kunt geven op de volgende vragen.                                                           

#1 Waarom geloof ik in God en in het bijzonder de God uit de Bijbel?       
#2 Waarom denk ik dat ik gered ben en in de hemel kom?                             
#3 Waarvoor heb ik eigenlijk redding nodig?
#4 Wat is je toekomstverwachting?
                                                    
Iedere christen moet voor zichzelf uitmaken wat de antwoorden daarop zijn, dit zijn een paar van de mijne:

-Ik denk dat ik gered ben juist doordat ik de hele Bijbel geloof en daarin staat dat ik alleen door geloof in Hem gered ben. Het eerste vers in de Bijbel Genesis 1 vers 1: “In het begin schiep God de hemel en de aarde”. Als ik dit kan geloven kan ik de hele Bijbel geloven want wat is er moeilijker dan dat?. Het is geen kwestie van kunnen maar van willen. Geloven en vertrouwen is hetzelfde woord in de oorspronkelijke geschriften en dat is wat moet je doen. 

-En pas toen ik de Bijbel echt ging geloven, en dus vertrouwen, kwam ik er achter dat ik een zondaar ben en verlossing nodig heb.   

-En weer dankzij de Bijbel verwacht ik de Here Jezus binnenkort te zien en voor eeuwig met Hem te zijn.

Hier zijn een paar tips die ik heb opgedaan en die het volgens mij wat makkelijker maken als je wilt gaan evangeliseren.                                                                                                               

-Ten eerste, laat je niet in de verdediging drukken tijdens een gesprek. Iemand kan bv. gaan eisen dat je moet bewijzen dat God bestaat.
Laat zij maar bewijzen dat God niet bestaat, hou de controle over het gesprek.

-Ten tweede, wees niet bang voor mensen met veel kennis over een bepaald onderwerp.
Je hoeft niet alles te weten om vragen te stellen. Iemand kan bv. een hele verhandeling houden waarom aminozuren bewijzen dat evolutie bestaat.
Je zou bv. kunnen vragen waar de eerste cel dan vandaan komt. Vaak is het is genoeg om, figuurlijk, wat korreltjes zand in iemands schoenen te gooien. Probeer de zwakte in iemands verhaal te vinden.      

-Ten derde, ga ook niet een heel verhaal opdreunen dat je uit het hoofd hebt geleerd. Dat komt gekunsteld over, want dat is het ook, maar belangrijker, je geeft dan geen ruimte voor de Heilige Geest.                                                
-Ten vierde, spreek uit je hart.
Ga geen dingen vertellen waarvan je denkt dat een christen die hoort te zeggen maar praat uit eigen ervaring en wees eerlijk.

-Ten vijfde, bidden om wijsheid op het moment zelf is natuurlijk nooit verkeerd maar het is beter om die wijsheid al te kennen.
En die bouw je op door regelmatig te lezen in de Bijbel.  

-Ten zesde, het is mijns inziens beter niet over gevoel te praten omdat dat voor iedereen anders is en ook omdat het geen bewijs is voor het bestaan van God. Plus als het gesprek die kant uitgaat zijn er ook ongelovigen genoeg die warme gevoelens hebben voor van alles en nog wat. 

 -Ten zevende, probeer open te staan voor openingen in een gesprek om het over het geloof te hebben. Schaam je niet voor de hoop die in je is. En relax, je hoeft niet iemands kiezen te trekken, wij hebben het wel over de Blijde Boodschap.

Ik denk dat iedere ware christen geschikt is om het evangelie te verkondigen op zijn eigen manier.
Maar als je het toch niet durft steun dan op zijn minst organisaties die het evangelie verkondigen zodat je in ieder geval iets doet. En iets mogen doen voor God geeft mij in ieder geval de grootste voldoening.