De vijf punten van Calvijn

Je zou denken dat het calvinisme bedacht is door Johannes Calvijn. Maar dat is slechts ten dele waar. Calvijn heeft veel overgenomen van Augustinus, een van de grootste kerkvaders van de rooms katholieke kerk. Calvijn heeft het wel helemaal uitgewerkt in zijn ‘institutie’ en het verspreidt, soms op straffe van de dood door verbranding!

Het calvinisme is de laatste tijd aardig populair en nu ook in intellectuele evangelische kringen. Wellicht omdat het heel ingewikkeld in elkaar zit en alleen heel slimme mensen het kunnen begrijpen? Maar wat houdt het calvinisme eigenlijk in? Laten we ons beperken tot de vijf bekendste punten van het calvinisme.

Totale verdorvenheid van de mens
Daar zouden we het in eerste instantie mee eens kunnen zijn, ware het niet dat de calvinist daar ook totaal onvermogen van de mens om voor God te kiezen aan vast plakt.
Onvoorwaardelijke verkiezing
De leer dat God van te voren alle mensen die in de hemel komen heeft uitgekozen. Maar ja, het probleem is dat God dan ook mensen die niet zijn uitgekozen, heeft voorbestemd voor de hel.
Beperkte verzoening
De leer dat het bloed van de Here Jezus alleen is vergoten voor de uitverkorenen. Dus dat andere mensen niet eens de kans hebben tot God te komen.
Onweerstaanbare genade
De leer dat de mens die door God is uitgekozen automatisch voor God zal kiezen. De reden daarachter is dat de calvinist niet gelooft in de vrije wil van de mens, maar dat God alles bepaalt. Het probleem is wederom dat God dan verantwoordelijk is voor de mensen die verloren gaan. Hij heeft ze immers niet uitgekozen.
Volharding van de heiligen
De leer dat als God je heeft uitgekozen je ook zal volharden tot het einde. En als je niet volhardt, je dus ook niet bent uitverkoren. Hier kan ik het misschien mee eens zijn maar dan in de zin van “eens gered, altijd gered”.

De calvinist kent eigenlijk geen enkele geloofszekerheid, want hoe weet je of je uitverkoren bent? God beslist alles, Hij is soeverein.
Vandaar ook dat heel veel mensen door dit geloof doodsangsten uitstaan op hun sterfbed. Het is mij persoonlijk een raadsel waarom Johannes Calvijn zo vereerd wordt. En waarom zou u nog gaan evangeliseren als het toch al vast staat wie behouden wordt en wie niet!

Natuurlijk is het niet zo dat Calvijn deze leringen zo maar uit de lucht geplukt heeft.
Er staan moeilijke verzen in de Bijbel met betrekking tot de uitverkiezing.
Daarom is het zo belangrijk om de Bijbel in zijn geheel te bestuderen.
Als u dat doet hoop ik dat u, net als ik, tot de conclusie komt dat God door de eeuwen heen altijd met de mens in gesprek is geweest om hen te overtuigen alleen op Hem te vertrouwen. Want God heeft het beste met ons voor!
Waarom zou God bijvoorbeeld teleurgesteld zijn in Israël als die weer eens de afgoden gingen dienen als dat van te voren allemaal vast stond?

Ik denk de reden dat God alles weet niet is omdat God de geschiedenis van tevoren opschrijft maar omdat Hij buiten de tijd staat en daarom weet hoe alles afloopt.
Er is wel een vrije wil of niet, er is geen tussenweg.

In Timotheus 2 vers 3 en 4 staat dat God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Dat dit ondanks Gods wil toch niet gebeurt is voor mij het bewijs dat er een vrije wil is. In het Oude Testament vergeleek God Israël met een ontrouwe vrouw.
Zou u willen trouwen met iemand die niet van u houdt? Ik denk dat wij graag willen dat onze geliefde uit vrije wil van ons houd. Waarom zou dat anders zijn voor God?

 “Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” Joh. 3 vers 16
  
Ik geloof dat ‘de wereld’ en ‘een ieder’ in dit vers niet alleen geldt voor de uitverkorenen van het calvinisme, maar voor een ieder die wil.