De mens doet wat hij gelooft

“Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft” waren de woorden van een broeder tijdens zijn inwijdingsdienst tot ouderling. Persoonlijk vond ik dat geweldig om te horen, omdat er volgens mij heel veel betekenis zit in die ene zin.

– Het geeft aan hoe je over God denkt.
Je gelooft dan dat God bij machte is de Bijbel samen te stellen en aan ons over te leveren zoals Hij het wil. En als God zegt dat Hij de hemel en de aarde in zes dagen geschapen heeft, de aarde volledig onder water heeft gestaan, de Here Jezus geboren is uit een maagd, over het water liep, gestorven en drie dagen later weer opstond voor ons, dan geloof je dat omdat je gelooft dat God de waarheid door Zijn profeten heeft laten opschrijven en omdat alleen God zulke wonderen kan doen.

– Het geeft ook aan hoe je over jezelf denkt.
De Bijbel is vaak geen prettig boek om te lezen omdat het ons een spiegel voorhoudt. Als je wel aardig tevreden met jezelf bent, kun je beter de Bijbel dicht laten. Want die leert ons dat de mens zondig en verdorven is en dat wij een Verlosser nodig hebben. Omdat wijzelf tot niets goeds in staat zijn. (Er staat gelukkig ook in dat God daar een oplossing voor heeft!)

“Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één.” Romeinen 3: 12

– Het geeft ook aan hoe je over de toekomst denkt.
Als de Bijbel waar is kunnen wij de Wederkomst van de Here Jezus ieder moment verwachten en proberen wij zuiver te leven zodat we ons niet voor Hem hoeven te schamen.

“…..opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen.”
1 Thessalonicenzen 3: 13

– Het geeft ook onze grenzen aan.
Het is een misvatting dat een ongelovige niets gelooft. Het is eigenlijk het omgekeerde, een ongelovige gelooft bijna alles! Want als je de Bijbel niet gelooft zijn er geen beperkingen en kun je geloven wat je wilt. Je bent dan als iemand die zijn anker weggooit en zich door alle winden en stromingen laat wegvoeren. Je houdt dan ook niet echt van de Here Jezus.

“Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht;  en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft.” Johannes 14: 24

Als ik mensen vertel dat ik vrij evangelisch ben, denken ze soms dat het woordje “vrij” staat voor vrijzinnig. Dan kan ik gelukkig ook net als die ouderling van hierboven zeggen:
“Integendeel, wij geloven de Bijbel van kaft tot kaft!”