Achtergebleven?

Ik wil het deze keer hebben over de zogenaamde “opname” omdat die gebeurtenis volgens mij heel dichtbij is. Eerlijk gezegd denk ik dat al twintig jaar, maar ik voel de kriebels nu meer dan ooit. Over dit onderwerp zijn veel boeken geschreven en er is genoeg te vinden op internet en daarom wil ik mij beperken tot een paar dingen die ik belangrijk vind voor de achterblijvers die dit hopelijk lezen. Dit is mijn mening gebaseerd op de Bijbel, we zullen vanzelf zien wie er gelijk had.
Onderzoek het vooral zelf!

In het kort eerst wat ik denk dat er zal gebeuren in de nabije toekomst.
#De opname van de gemeente
#De grote verdrukking die zeven jaar duurt, verdeelt in twee stukken van drie en een half jaar. Het eerste stuk dat relatief vredig zal verlopen en het laatste stuk vol verschrikkingen zoals die er nog nooit eerder geweest zijn. Lees het Bijbelboek Openbaring voor de details!
#Er zal een wereldleider opkomen die veel macht zal hebben, die in de Bijbel de antichrist wordt genoemd, en die samen regeert met een soort paus van de nieuwe wereldreligie.
#Er komt een vredesverdrag met Israël en daardoor zal ook de tempel herbouwd worden in Jeruzalem. En dat kan vrij snel gebeuren omdat de stenen daarvoor al jaren klaar liggen!
#Zonder teken aan je hand of voorhoofd kan er niets meer gekocht worden. Dit is een soort tattoo of onderhuidse chip. Dit teken weigeren kost je vrijwel zeker je leven!
#Na die zeven jaar komt de Here Jezus terug op de aarde met Zijn gemeente waarbij Hij de satan en de antichrist en allen die bij hem horen zal verslaan en opsluiten.
#Daarop volgt het duizend jarige rijk waar de Here Jezus samen met Zijn gemeente en/of Israël zal regeren over de aarde om iedereen te laten zien hoe je de wereld moet besturen in gerechtigheid.
#Op het einde van die duizend jaar wordt de satan nog één keer losgelaten om alle mensen voor de laatste keer te verleiden tegen God in opstand te komen en daardoor wordt dus het laatste kaf van het koren gescheiden.
#Tot slot de nieuwe aarde en de nieuwe hemel waar wij voor eeuwig bij God mogen zijn en waarvan wij ons nu nog geen enkele voorstelling kunnen maken!

Alles begint met de opname.
Zo wordt de plotselinge gebeurtenis genoemd als de Here Jezus terug komt op de wolken en alle wedergeboren christenen Hem tegemoet zullen gaan in de lucht. Hierbij zullen ook de graven opengaan en de gestorvenen zullen de levenden voorgaan naar boven. Er is vaak verwarring over de verschillende wederkomsten van de Here Jezus. In de opname komt de Here Jezus niet op de aarde maar ontmoet Hij ons in de lucht. Dit is dus niet de grote wederkomst van de Here Jezus waar de hele wereld Hem zal zien neerdalen op aarde in Jeruzalem met Zijn gemeente. Die geweldige gebeurtenis in Jeruzalem komt ongeveer zeven jaar na de opname.

Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.
1 Thessalonicenzen 4 vers 15 tot 18

Sommigen mensen vragen zich wel eens af of het corona virus misschien een straf van God is. Persoonlijk denk ik niet dat God veel aan het straffen is omdat we nu nog in de genadetijd leven. Genade is volgens mij nu juist het tegenovergestelde van straffen. Natuurlijk kan God doen wat Hij wil, maar ik denk dat Hij Zijn wraak bewaart voor de grote verdrukking.

Tegenstanders van de opnameleer zeggen vaak dat de gemeente door alle eeuwen heen verdrukt is en waarom zouden wij dan niet door deze laatste verdrukking hoeven te gaan? Het verschil zit hem hierin dat die verdrukkingen door mensen werden en worden gepleegd. In de grote verdrukking is het anders, dan komen de oordelen van God en waarom zou God wraak nemen op Zijn eigen kinderen waarvoor de Here Jezus de prijs al betaald heeft? God kon bijvoorbeeld ook geen wraak nemen op Sodom en Gomorra omdat Lot, de neef van Abraham, daar nog was.

Trouwens met welke woorden moeten wij elkaar troosten als wij door de grote verdrukking met al zijn ellende en rampen heen moeten? Plus als de opname aan het einde of op de helft van de grote verdrukking komt kunnen wij vrij nauwkeurig voorspellen wanneer de Here Jezus dan zou terugkomen. En dat is in tegenspraak met de Bijbel die zegt dat niemand de tijd van Zijn terugkomst kent.

Jammer genoeg verwacht ik niet dat er veel mensen opgenomen zullen worden uit de westerse landen. Het is nu al moeilijk christenen te vinden die in alles op God vertrouwen en de opname verwachten maar ik hoop dat ik het mis heb net als de profeet Elia en dat er nog zevenduizend over zijn! De wereldbevolking is nu veel groter dan in de tijd van de profeet Elia dus hopelijk is het nu zevenduizend keer zevenduizend?

De nieuwe wereldleider, die in de Bijbel de antichrist wordt genoemd, zal volgens de meesten uit Europa komen en misschien een joodse achtergrond hebben. Misschien zal hij de opname “de grote zuivering” noemen en wellicht beweren dat hij daarvoor verantwoordelijk is omdat hij goddelijke krachten bezit? Hij heeft die vreselijke christelijke fundamentalisten verwijderd van de aarde omdat die de nieuwe wereldorde in de weg stonden? Wie zal het zeggen.

Er zullen ook twee profeten opstaan in Jeruzalem tijdens de eerste drie en een half jaar. Ze zullen de mensen de waarheid gaan zeggen en allerlei tekenen doen en daardoor vreselijk gehaat worden. In de Bijbel worden die de twee getuigen genoemd. Na die periode worden ze gedood en hun lijken zullen drie en een halve dag op straat blijven liggen. Daarna maakt God ze weer levend en stijgen ze in een wolk op naar de hemel. Veel uitleggers denken dat dit Mozes en Elia zijn en dat is goed mogelijk maar persoonlijk denk ik dat het Elia en Henoch zijn. En dat is vooral vanwege het feit dat alleen Elia en Henoch niet gestorven zijn in het Oude Testament maar zijn weggenomen. Als het om Mozes zou gaan zou die dan twee keer moeten sterven. Terwijl in Hebreeën 9 vers 27 staat dat het de mens beschikt is om eenmaal te sterven.

Als deze dingen gebeuren of gebeurd zijn als u dit leest neem dan één ding ter harte.
Weiger het teken aan uw hand of voorhoofd!
Want dat teken aannemen betekent waarschijnlijk je eeuwige verdoeming! Terwijl ik dit schrijf leven wij nog in de zogenaamde genadebedeling en dat betekent dat wij nu nog vrij tot God mogen komen. In die zevenjarige verdrukking gelden andere regels. Dan wordt het teken aan je hand of voorhoofd gezien als een keuze voor de satan en ik weet niet of het je nog zal helpen om je hand af te hakken waar het teken op zit. Als je christenen helpt kan je dat misschien redden, maar om het zeker te weten neem dan niet de tekens aan je hand of voorhoofd. En dat betekent zeer waarschijnlijk dat je gedood zult worden maar je ziel is dan wel gered.

Vind je dat niet eerlijk? Had je maar eerder tot geloof moeten komen! Wij leven nu al ongeveer tweeduizend jaar lang in de genadetijd waar iedereen vrijmoedig het genade voorstel van de Here Jezus mag aannemen maar daar komt een einde aan! Zelfs voor God met Zijn ongelofelijke geduld is een keer de maat vol.

En gelukkig maar want het wordt wat mij betreft ook echt tijd voor een nieuwe wereldorde waar iedereen het over heeft. Maar dan één met de Here Jezus Christus als koning!